"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning sker genom föreningen. Enskild medlem får ej själv hyra ut sin plats. De köande anmäler sitt intresse för att hyra i andra hand och i turordning fördelas platserna, först till de som hyrt föregående år och sedan från kön.

Det kostar 100:-/år  att hyra ut sin plats och får göras i högst 3 år.

   

Kalender

2017-03-18
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2017-04-08
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2017-04-25
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2017-05-13
Sjösättning


2017-05-20
Sjösättning


2017-06-10
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2017-09-16
Båtupptag (fulltecknad)


2017-09-19
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2017-09-30
Båtupptag (fulltecknad)


2017-10-07
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se