"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Vinteruppläggning

Vinteruppläggning ingår i medlemskapet ” i mån av plats” man har alltså inte sin egen plats utan man tar solidariskt första lediga plats i lämplig storlek på planen. För att bereda plats för så många som möjligt på uppställningsplanen skall de upptagna båtarna läggas enligt anvisningen på orienteringstavlan och mellan markeringarna på balkarna. Alla båtar skall ha den erhållna dekalen fastsatt på båtens akterspegel. För de som hyr båtplats i andra hand ingår ej vinteruppläggning av utrymmesskäl.

Pallningsmaterial som är märkt med namn och telefonnummer får läggas i skrabbgården (innanför planket), omärkt pallningsmaterial bortforslas. Lägg det så att det inte utgör ett hinder för andra!

Obs! Du skall städa din uppställningsplats!

Föreningens båtkärror, söder om skrabbgården, får användas för transport av båt inom hamnområdet. Båtkärrans hänglås öppnas med toanyckeln. Var rädd om och lås fast kärran efter användningen. Om du upptäcker fel som du inte själv kan rätta till, kontakta styrelsen via mailadressen nedan.

Egen båtkärra får endast lämnas kvar om den är märkt med dekal, namn och telefonnummer
samt parkeras söder om skrabbgården. Kärran kan låsas mot de uppsatta betongbalkarna.

FSB kontrollerar löpande att de båtar och kärror som placeras på planen att de har giltiga dekaler.
De båtar och kärror som saknar dekaler får ett anslag med en påminnelse om att kontakta FSB, för att erhålla dekaler. De båtar och kärror som saknar ägare flyttas kommande års arbetsdag till södra delen av uppläggningsplanen för att senare skrotas.

   

Kalender

2018-03-17
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2018-04-21
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-04-24
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-05-26
Sjösättning med kranbil


2018-06-02
Sjösättning med kranbil


2018-06-16
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-09-18
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-09-22
Båtupptag med kranbil


2018-09-29
Båtupptag med kranbil


2018-10-06
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se