Parkeringstillstånd på Skintebo Bryggors område

Då 2019 års höstmöte föreslog och årsmötet 2020 fastställde att FSB område skall omfattas av parkeringstillstånd så har styrelsen nu arbetat fram ett förslag för parkeringsövervakning med P-tillstånd för FSB medlemmar. Ett fritt parkeringstillstånd per båtplats, övriga fordon betalar avgift via SMS/app.

Parkeringstillståndet är helt digitalt och kopplar bilars registreringsnummer till respektive båtplats genom båtplatsägarens mobilnummer. Parkeringsbolaget kan då på ett enkelt sätt kontrollera om bil med registernummer XXX000 äger en båtplats vid FSB och därmed får parkera fritt.

När systemet nu träder i kraft så kommer alla medlemmar få ett SMS till det mobilnummer som finns angivet i medlemsregistret för båtplatserna. I SMSet finns då en länk till Parkeringsbolaget. På parkeringsbolagets hemsida skall FSB medlemmar registrera de fordon som kan kopplas till båtplatsen. Upp till tre registreringsnummer kan kopplas till varje båtplats, men endast ett parkerat fordon per tillfälle har fri parkering.

På parkeringsbolagets hemsida kan sedan medlem enkelt redigera vilka bilars registreringsnummer som skall kopplas till båtplatsen, vid inköp av ny bil eller försäljning av gammal bil är det enkelt att uppdatera de registreringsnummer som skall kopplas till båtplatsen genom mobilnumret.