Förtöjning

Förtöj alltid för storm!

Alla båtplatser skall ha ryckdämpare i västlig riktning, antingen två i fören eller för sidoplatser en i förtampen och en i aktertamp som är mot väster.

Från och med 2019 får inga båtar ligga i vattnet under vintern mellan 1/12-1/3. Vid undantagsfall kan tillstånd sökas hos styrelsen som då hänvisar förtöjning av båten på en stormskyddad plats.

Se till att dina fasta förtöjningar är:

• Av bra kvalité (ej slitna).
• Av rätt dimension, se tabell nedan.
• Säkert fastsatta såväl iland som ombord.

Se även till att:   

• Tätningsbälgar och övriga genomföringar i motorbrunnen är hela och inte läcker.
• Kontrollera alla förtöjningsdetaljer varje år.
• Vår rekommendation är att alltid använda fendrar, minst 2 på varje sida.

BåtviktTågvirkes-
dimension
polyestersilke
0,5 ton10 mm
1,0 ton12 mm
2,0 ton14 mm
3,0 ton16 mm
4,0 ton18 mm
6,0 ton20 mm
8,0 ton22 mm

Ha alltid korslagda tampar i aktern, eller i fören om det är den som är fäst vid yttre stolparna

Tamparna ska sitta med rätt höjd på stolparna, sträva efter att ha tamparna vågräta ifrån båtens knapar till stolparna vid normalt vattenstånd, har man tamparna väldigt högt på stolpen blir det hävstång vid hög-vatten och risk att båten slår i bryggan eller båtgrannen.