Uppläggningsplanen

Medlemmarna i föreningen har möjlighet att utnyttja uppläggningsplanen till
förvaring av sina båtar och/eller båtkärror. De som önskar göra så behöver teckna ett abonnemang med föreningen. Abonnemanget löper tills vidare och måste sägas upp av medlemmen om behovet upphör. Vid tecknande av abonnemang erhålls dekaler att anbringa på båt/kärra. (Tidigare dekalsystem gäller inte längre).

Abonnemang kan tecknas via blanketten Registeruppgifter för båt som också finns på föreningens hemsida.

Kostnaden för abonnemanget är fördelat enligt följande:
Båt upp till 5 meter: 500 kr
Båt över 5 meter: 1 000 kr
Båtkärra: 500 kr (sommar)

För att bereda plats för så många som möjligt på uppställningsplanen skall de
upptagna båtarna läggas enligt anvisningen på orienteringstavlan och mellan
markeringarna på balkarna.
För de som hyr båtplats i andra hand ingår ej möjlighet till vinteruppläggning.

Pallningsmaterial som är märkt med namn och telefonnummer får läggas i skrabbgården (innanför planket), omärkt pallningsmaterial bortforslas. Lägg det så att det inte utgör ett hinder för andra!Obs! Du skall städa din uppställningsplats!

Föreningens båtkärror, söder om skrabbgården, får användas för transport av båt inom hamnområdet. Båtkärrans hänglås öppnas med toanyckeln. Var rädd om och lås fast kärran efter användningen. Om du upptäcker fel som du inte själv kan rätta till, kontakta styrelsen via mailadressen nedan. Egen båtkärra får endast lämnas kvar om den är märkt med giltig dekal samt parkeras söder om skrabbgården. Kärran kan låsas mot de uppsatta betongbalkarna. FSB kontrollerar löpande att de båtar och kärror som placeras på planen att de har giltiga dekaler. De båtar och kärror som saknar dekaler får ett anslag med en påminnelse om att kontakta FSB, för att erhålla dekaler. Dessa olovligt förvarade båtar och kärror beläggs med en avgift på 500 kr per påbörjad kalendermånad efter anslag. De båtar och kärror som saknar ägare flyttas kommande års arbetsdag till södra delen av uppläggningsplanen för att senare skrotas. De tre första kvarteren på uppläggningsplanen används som bilparkering under sommaren och skall därför vara fria från båtar, båtkärror samt pallningsmaterial mellan 15 juni till 15 augusti. Båtar samt båtkärror placerade inom dessa tre kvarter under 15/6-15/8 beläggs med en avgift på 500 kr per påbörjad sjudagarsperiod.