Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning sker genom föreningen. Enskild medlem får ej själv hyra ut sin plats. De köande anmäler sitt intresse för att hyra i andra hand och i turordning fördelas platserna, först till de som hyrt föregående år och sedan från kön.

Om du vill hyra ut din plats i andrahand så meddelar du den båtplatsansvarige via mail. Du kommer då att få en faktura på bara medlemsavgiften, för närvarande 300 kr. (Men betal inte in pengar utan en faktura!)

Medlem får hyra ut sin plats i max 3 år inklusive om platsen står outnyttjad.