Miljöstation

FSB har två platser där 300-literskärl för brännbart avfall är utplacerade:
Slipen 
Uppställningsplanen

Inget avfall får lämnas i kärlen så att det dammar och ryker vid tömning.

Åretruntkärl:

1 st. vid uppställningsplanen

Under båtsäsongen 1 maj – 30 september utökas antal kärl:
 
Vid slipen totalt 5 st. kärl
1 st. extra vid båtuppställningsplanen totalt 2 st. kärl
Ordinarie tömning torsdagar.

Under den mest aktiva tiden 1 juli – 31 augusti töms våra kärl två gånger per vecka.

Det är absolut förbjudet att ställa avfall bredvid kärlen.

Om kärlen är fulla måste avfallet tas med hem.
Ser vi att någon ställer avfall bredvid kärlen skall vi påtala detta för vederbörande.

MILJÖSTATION

Miljöstationen är ett krav från Miljöförvaltningen och som även har godkänt dess utförande.
Vi sorterar i följande fraktioner.

  • Färgburkar
  • Spillolja
  • Oljefilter
  • Batterier (stora batterier på pall i containern små batterier i låda på vägg vid sopkärl).
  • Övriga vätskor

Inget utöver detta får lämnas i Miljöstationen.
Det förorsakar oss extra kostnader om vi inte sköter sorteringen, vilket drabbar alla medlemmar.