Årsmöte

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till
ordinarie årsmöte. Tisdagen den 23/4 2024, kl. 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning