Årsmöte

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till
ordinarie årsmöte. Tisdagen den 23/4 2024, kl. 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning

Nya akterpålar

Föreningen har bytt ut 40 st akterpålar under vårvintern. Själva pålningsarbetet är klart för i år, men det skall monteras tamphållare.

Som meddelats tidigare så får man INTE skruva eller på annat sätt göra hål i ytterhöljet på stolpen. Vill man ha något extra monterat så måste slang klämmor användas.

Årets platser som vi bytt stolpar på är:
359-372, 452, 454,519, 387-408, 416-418 . dessa ligger samtliga på södra bryggan. Är ni osäker på ert plats nummer så kan ni ju kika på ritningen som finns under Båtplats, Hamnöversikt.

På vissa av platserna är bara en stolpe bytt. Hoppas ni blir nöjda då vi också där så varit möjligt korrigerat bredden till det den skall vara på platsen.

Trevlig båtsommar önskar
Styrelsen

Årsavgifter och insatser 2024

Samtliga avgifter är oförändrade relativt 2023.

Insatser uppräknade med index.

Typ av plats eller köÅrsavgiftInsats
Jolleplats1 476 kr2 272 kr
Kategori 12 139 kr7 670 kr
Kategori 22 334 kr9 518 kr
Kategori 32 690 kr11 506 kr
Kategori 43 441 kr13 355 kr
Kajak/Optimistställ800 kr
Ordinarie båtplatskö250 kr
Prioriterad båtplatskö200 kr
Kö för kajak/optimistställ100 kr