Betalningsrutiner 2024

Fakturor sänds ut via epost från vårt ekonomisystem. Köfakturorna kommer i början av januari och båtplatsfakturorna under 2:a hlften av mars.
Betalningsvillkor 30 dagar.

Viktigt:

  1. Ange alltid fakturans OCR-nummer vid betalning!
  2. Använd vårt bankgiro 574-2127 .
  3. Om du inte får någon faktura:
    Skräpposten?
    – Har du bytt mailadress? Meddela oss i så fall.
  4. Betala aldrig in pengar till föreningen utan en faktura.

Uppläggningsplanen

Nytt för i år är att avgiften för uppställning av båt och/eller kärra 2023 debiteras på båtplatsfakturan för 2024.
Om du utnyttjat uppläggningsplanen, men ännu inte tecknat ett abonnemang är det dags att göra det nu! Maila sekreteraren (sekr.fsb@gmail.com). Du kommer att få dekaler att sätta på båt/kärra.

Uppläggningsplanen

Hej vill bara påminna alla om att den 15/6 så skall de 3 första kvarteren vara tomma på båtar och kärror. Det debiteras efter avgifterna på hemsida om inte båten / kärran är borta och det är ju onödiga pengar.

Parkera kärrorna så långt söderut på planen som möjlig, Där finns många platser att ställa era kärror och båtar på så att det blir fritt för bilar att parkera nu när vi har en sån underbar försommar.

Glöm nu inte nyckeln till bommen så kan ni köra in bilen kvick och lätt.

På Tisdag kommer vi att köra bort de gamla akter stolparna som ligger vid slipen och lägga dom uppe vid uppläggnings planen.

Bommen till slipen kommer att vara öppen så länge kranbilen kör.

Skulle uppskatta om ingen planerade sjösättning innan sist på eftermiddagen.

Nu på Lördag har vi städdag så då hoppas jag att ni undviker att planera sjösättning då vi har en del arbeten kring ramp och kajak ställ. Vi brukar ju vara färdiga vid 14 tiden så planera inga sjösättningar innan den tiden för att undvika lång väntan.

Ni önskas en trevlig båt sommar med mycket bad och fisk. Ses på bryggorna.

Med Vänliga Hälsningar
Föreningen Skintebo Bryggor

Lars-Olof Albert
Ordförande

Årsmöte 2023

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 25/4 2023, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning

Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2023

Föreningen fortsätter det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har haft en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. Arbetet kommer förhoppningsvis att starta vecka 5 och vara klara under vecka 7 om vädret tillåter.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livstid på 60–80 år, detta förutsätter att plaströret inte blir skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

INGEN EGEN HÅLTAGNING PÅ DESSA STOLPAR utan bara rostfria slangklämmor får användas.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi försöker att byta där vi får mest vinning genom att få jämn fördelning av båtplats bredden. Arbetena med att byta stolpar kommer att fortgå där ekonomin styr antalet stolpar som blir bytta varje säsong.

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på:
https://wopas.net/se/produkter/marine
/Styrelsen