Spolplattan

Spolplattan är endast avsedd för båtar liggande vid föreningens bryggor. Båtbottnar får endast högtrycksspolas över spolplattan, INTE på uppläggningsplanen.

Föreningens spolplatta är en investering för havsmiljön och utförd helt enligt Miljöförvaltningens beslut och föreläggande. Anläggningen är utförd och bekostad av Föreningen Skintebo Bryggor.

Spolplattan och anslutande reningsanläggning är endast dimensionerad för avspolning av båtbottnar. Annan verksamhet är förbjuden.

Vid spolplattan finns vatten och el framdraget. Startas med nyckel. Medlemmen skall själv tillhandahålla erforderliga utrustningar för högtryckstvätt. Under vinterperioden 1/11 t.o.m. 31/3 är vatten och el avstängda.

Efter båtupptagningen på hösten slammsugs spolplattans ränna, reningsanläggningen samt kärl och det miljöfarliga avfallet omhandertas av certifierat företag för destruktion.