Parkering

FSB område omfattas från och med 1/6 2020 av reglerad parkering med parkeringstillstånd där varje medlem erhåller ett fritt tillstånd per båtplats. Tillståndet berättigar till fri parkering inom området från uppläggningsplanen ner till parkeringarna väster om cykelbanan.

Har man tappat bort sms:et med länken till inloggningen så är det följande adress som gäller https://p-tjanst.se/mina-sidor  (Har du inte tidigare registrerat dig i tjänsten måste du trycka på ”glömt lösenord” när du skapar en profil). Här kan ni sedan logga in själva och lägga till och ta bort registreringsnummer. På sidan finns också möjlighet att ladda ner app till iPhone och Android för att hantera ditt p-tillstånd.

Tillstånden är kopplade mot det mobilnummer ni har i vårt register. Ändrar ni mobilnummer i vårt register framöver, behöver tillståndet också ändras (kopplas mot ert nya nummer).

Ni kan ha upp till tre bilar registrerade och detta gör ni själva när ni är inloggade, ni behöver inte ange varje gång vilken av dessa bilar som är parkerade men det får bara vara en av dem som är parkerad.

Det är viktigt att inte registrera samma registreringsnummer under flera olika p-tillstånd, vaktbolagets system klarar inte hantera detta och det skulle kunna bli p-böter.

Ert p-tillstånd förnyas varje månad och gäller så länge ni har en båtplats i första hand hos FSB. Ni behöver alltså inte göra något aktivt förrän ni byter bil eller mobilnummer.

Räkna med att vaktbolaget kommer vara här ofta. FSB får ingen intäkt av utskrivna p-böter.

Som tidigare får man inte parkera längs med gatan vid uppläggningsplanen, här är det kommunen som kommer ge alla p-böter som parkerar där.

Är det fullt på parkeringen kan ni låsa upp bommen på uppläggningsplanen och parkera innanför.

Absolut förbjudet att parkera vid vändplatsen (vid soptunnorna), detta ger p-böter.

Har ni två eller fler bilar parkerade får ni betala för de övriga, betalas med sms eller med appen Parkster, 8kr/h eller 50kr/dygn. Externa besökare i hamnen kan också parkera om dom betalar denna avgift.

Har ni frågor angående parkering vid Skintebo Bryggor, ring Svante Fogelhamre i styrelsen så försöker han att hjälpa er, han nås på 0761-630179.