Båtplatskö

Vi har två köer, en för båtplatser och en för kajaker/optimister. Du anmäler dig för en köplats genom att fylla i registerformulären under menyerna ”Anmälan till Båtplatskö” resp ”Anmälan till kajak/optimist-kö”. Efter anmälan kommer du att få en faktura att betala, för båtplatskön är avgiften 250 kr, för kajak/optimistkön 75 kr.

Köavgiften är årlig och en faktura kommer att sändas till dig i början av varje år. Sista betalningsdatum framgår av fakturan. Påminnelse skickas ej, uteblir betalningen kvarstår du ej i kön och ev nytt inträde startar från början. GIöm inte att meddela ändring av adress, epost och mobiltelefonnummer till föreningen.

Viktigt: Betala inte in några pengar innan du har fått en faktura! Ange alltid fakturans OCR-nummer vid betalning!

Det står f.n. ca 300 personer i vår båtplatskö. Vår hamn är omtyckt med liten omsättning av platser. Du måste därför bereda dig på att det tar lång tid, upp till 10 år eller mer beroende på båtstorlek att få en egen plats. De största platserna som finns i litet antal tar sannolikt längre tid att få.

Bryggplats ägs av medlem genom att medlemmen betalar en insats som framgår av listan nedan. Denna insats berättigar till en angiven bryggplats och del i gemensamma ytor med vinteruppläggningsplatser. Medlem får inneha endast en båt och båtkärra per bryggplats inom FSB område. För att hålla nere kostnaderna, går medlem vakt under säsongen och utför eget arbete vid arbetsdagar.

Vi önskar att kontakt med föreningen gällande båtplatser sker skriftligen till följande adress:
styrelsen@skintebobryggor.se