Höstmöte

Höstmötet hålls i Skintebo Gilles lokal, men anpassat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.