Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2023

Föreningen fortsätter det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har haft en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. Arbetet kommer förhoppningsvis att starta vecka 5 och vara klara under vecka 7 om vädret tillåter.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livstid på 60–80 år, detta förutsätter att plaströret inte blir skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

INGEN EGEN HÅLTAGNING PÅ DESSA STOLPAR utan bara rostfria slangklämmor får användas.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi försöker att byta där vi får mest vinning genom att få jämn fördelning av båtplats bredden. Arbetena med att byta stolpar kommer att fortgå där ekonomin styr antalet stolpar som blir bytta varje säsong.

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på:
https://wopas.net/se/produkter/marine
/Styrelsen

Betalningsrutiner 2023

Fakturor sänds ut via epost från vårt ekonomisystem. Köfakturorna kommer i början av januari och båtplatsfakturorna kring 1 april. Betalningsvillkor 30 dagar.

Viktigt:

  1. Ange alltid fakturans OCR-nummer vid betalning!
  2. Använd vårt bankgiro 574-2127 .
  3. Om du inte får någon faktura:
    – Skräpposten?
    – Har du bytt mailadress? Meddela oss i så fall.
  4. Betala aldrig in pengar till föreningen utan en faktura.

Årsavgifter och insatser 2023

Typ av plats eller köÅrsavgiftInsats
Jolleplats1 476 kr2 054 kr
Kategori 12 139 kr6 933 kr
Kategori 22 334 kr8 602 kr
Kategori 32 690 kr10 400 kr
Kategori 43 441 kr12 070 kr
Kajak/Optimistställ800 kr
Ordinarie båtplatskö250 kr
Prioriterad båtplatskö200 kr
Kö för kajak/optimistställ100 kr