Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2023

Föreningen fortsätter det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har haft en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. Arbetet kommer förhoppningsvis att starta vecka 5 och vara klara under vecka 7 om vädret tillåter.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livstid på 60–80 år, detta förutsätter att plaströret inte blir skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

INGEN EGEN HÅLTAGNING PÅ DESSA STOLPAR utan bara rostfria slangklämmor får användas.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi försöker att byta där vi får mest vinning genom att få jämn fördelning av båtplats bredden. Arbetena med att byta stolpar kommer att fortgå där ekonomin styr antalet stolpar som blir bytta varje säsong.

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på:
https://wopas.net/se/produkter/marine
/Styrelsen