Årsmöte 2023

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 25/4 2023, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning