Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning sker genom föreningen. Enskild medlem får ej själv hyra ut sin plats. De köande anmäler sitt intresse för att hyra i andra hand och i turordning fördelas platserna, först till de som hyrt föregående år och sedan från kön.

Om du vill hyra ut din plats i andrahand så betalar du endast in medlemsavgiften 100:-/år. Medlem får hyra ut sin plats i max 3 år inklusive om platsen står outnyttjad.