Digitalt årsmöte 2021

Då Coronaviruset även i år omöjliggör för Föreningen Skintebo Bryggor att hålla ett fysiskt årsmöte, så har styrelsen beslutat att årsmötet även i år skall hållas digitalt via mjukvaran Microsoft Teams.

Ni som vill deltaga, skicka er anmälan till styrelsen@skintebobryggor.se

Så returnerar vi en länk som ni kan använda för att deltaga på årsmötet tisdagen den 27/4 kl 19:00. Teams kan nås på flera olika sätt, via app på dator eller telefon men även genom att klicka direkt på länken.

Vi ses den 27/4. Styrelsen

Höstmöte

Höstmötet hålls i Skintebo Gilles lokal, men anpassat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen har du möjlighet att teckna ett abonnemang för utnyttjande av uppläggningsplanen för förvaring av din båt och/eller båtkärra. Du kommer då att få dekaler att fästa väl synligt på båt/kärra. Se mer under fliken Ansvar & Regler / Uppläggningsplanen

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Parkeringstillstånd på Skintebo Bryggors område

Då 2019 års höstmöte föreslog och årsmötet 2020 fastställde att FSB område skall omfattas av parkeringstillstånd så har styrelsen nu arbetat fram ett förslag för parkeringsövervakning med P-tillstånd för FSB medlemmar. Ett fritt parkeringstillstånd per båtplats, övriga fordon betalar avgift via SMS/app.

Parkeringstillståndet är helt digitalt och kopplar bilars registreringsnummer till respektive båtplats genom båtplatsägarens mobilnummer. Parkeringsbolaget kan då på ett enkelt sätt kontrollera om bil med registernummer XXX000 äger en båtplats vid FSB och därmed får parkera fritt.

När systemet nu träder i kraft så kommer alla medlemmar få ett SMS till det mobilnummer som finns angivet i medlemsregistret för båtplatserna. I SMSet finns då en länk till Parkeringsbolaget. På parkeringsbolagets hemsida skall FSB medlemmar registrera de fordon som kan kopplas till båtplatsen. Upp till tre registreringsnummer kan kopplas till varje båtplats, men endast ett parkerat fordon per tillfälle har fri parkering.

På parkeringsbolagets hemsida kan sedan medlem enkelt redigera vilka bilars registreringsnummer som skall kopplas till båtplatsen, vid inköp av ny bil eller försäljning av gammal bil är det enkelt att uppdatera de registreringsnummer som skall kopplas till båtplatsen genom mobilnumret.

Bokning av tid för sjösättning med kranbil.

Nu har bokningen av tider för den gemensamma sjösättningen med kranbil öppnat. Klick på menyraden sjösättning & upptag och fyll i formuläret.

Dessa båda dagar i maj (9/5 och 23/5) så är ingen annan sjösättning tillåten mellan 07:00-15:00.

Styrelsen.