Utvalda

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen men missat att klistra på dekalen, eller om den är oläslig, klistra på den/en ny omgående. Dekalen skall sitta väl synlig på båtens akterspegel. Du som har båtkärra på planen, även denna skall vara märkt med föreningens dekal. Om du saknar dekal kontakta styrelsen@skintebobryggor.se , be om en ny. FSB skickar då dekal till dig.

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Årsmöte 2023

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 25/4 2023, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning

Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2023

Föreningen fortsätter det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har haft en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. Arbetet kommer förhoppningsvis att starta vecka 5 och vara klara under vecka 7 om vädret tillåter.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livstid på 60–80 år, detta förutsätter att plaströret inte blir skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

INGEN EGEN HÅLTAGNING PÅ DESSA STOLPAR utan bara rostfria slangklämmor får användas.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi försöker att byta där vi får mest vinning genom att få jämn fördelning av båtplats bredden. Arbetena med att byta stolpar kommer att fortgå där ekonomin styr antalet stolpar som blir bytta varje säsong.

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på:
https://wopas.net/se/produkter/marine
/Styrelsen

Betalningsrutiner 2023

Fakturor sänds ut via epost från vårt ekonomisystem. Köfakturorna kommer i början av januari och båtplatsfakturorna kring 1 april. Betalningsvillkor 30 dagar.

Viktigt:

  1. Ange alltid fakturans OCR-nummer vid betalning!
  2. Använd vårt bankgiro 574-2127 .
  3. Om du inte får någon faktura:
    – Skräpposten?
    – Har du bytt mailadress? Meddela oss i så fall.
  4. Betala aldrig in pengar till föreningen utan en faktura.

Årsavgifter och insatser 2023

Typ av plats eller köÅrsavgiftInsats
Jolleplats1 476 kr2 054 kr
Kategori 12 139 kr6 933 kr
Kategori 22 334 kr8 602 kr
Kategori 32 690 kr10 400 kr
Kategori 43 441 kr12 070 kr
Kajak/Optimistställ800 kr
Ordinarie båtplatskö250 kr
Prioriterad båtplatskö200 kr
Kö för kajak/optimistställ100 kr

Spolplattan

Tänk på att vår spolplatta är bara avsedd till att spola av båtbotten, tvätt av övriga skrovet eller att köra sina motorer är absolut inte tillåtet. Anledningen till detta är att vi tar hand om allt spillvatten och betalar massor varje år för att skicka i väg med slamsugare.  Uppe på uppläggningsplanen är det ok att köra igenom motorer och tvätta av skrovet, med godkänt tvättmedel såklart. 😊

/Styrelsen