Utvalda

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen har du möjlighet att teckna ett abonnemang för utnyttjande av uppläggningsplanen för förvaring av din båt och/eller båtkärra. Du kommer då att få dekaler att fästa väl synligt på båt/kärra. Se mer under fliken Ansvar & Regler / Uppläggningsplanen

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Årsavgifter och insatser 2024

Samtliga avgifter är oförändrade relativt 2023.

Insatser uppräknade med index.

Typ av plats eller köÅrsavgiftInsats
Jolleplats1 476 kr2 272 kr
Kategori 12 139 kr7 670 kr
Kategori 22 334 kr9 518 kr
Kategori 32 690 kr11 506 kr
Kategori 43 441 kr13 355 kr
Kajak/Optimistställ800 kr
Ordinarie båtplatskö250 kr
Prioriterad båtplatskö200 kr
Kö för kajak/optimistställ100 kr

Betalningsrutiner 2024

Fakturor sänds ut via epost från vårt ekonomisystem. Köfakturorna kommer i början av januari och båtplatsfakturorna under 2:a hlften av mars.
Betalningsvillkor 30 dagar.

Viktigt:

  1. Ange alltid fakturans OCR-nummer vid betalning!
  2. Använd vårt bankgiro 574-2127 .
  3. Om du inte får någon faktura:
    Skräpposten?
    – Har du bytt mailadress? Meddela oss i så fall.
  4. Betala aldrig in pengar till föreningen utan en faktura.

Uppläggningsplanen

Nytt för i år är att avgiften för uppställning av båt och/eller kärra 2023 debiteras på båtplatsfakturan för 2024.
Om du utnyttjat uppläggningsplanen, men ännu inte tecknat ett abonnemang är det dags att göra det nu! Maila sekreteraren (sekr.fsb@gmail.com). Du kommer att få dekaler att sätta på båt/kärra.