Utvalda

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen har du möjlighet att teckna ett abonnemang för utnyttjande av uppläggningsplanen för förvaring av din båt och/eller båtkärra. Du kommer då att få dekaler att fästa väl synligt på båt/kärra. Se mer under fliken Ansvar & Regler / Uppläggningsplanen

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

Uppläggningsplanen

Hej vill bara påminna alla om att den 15/6 så skall de 3 första kvarteren vara tomma på båtar och kärror. Det debiteras efter avgifterna på hemsida om inte båten / kärran är borta och det är ju onödiga pengar.

Parkera kärrorna så långt söderut på planen som möjlig, Där finns många platser att ställa era kärror och båtar på så att det blir fritt för bilar att parkera nu när vi har en sån underbar försommar.

Glöm nu inte nyckeln till bommen så kan ni köra in bilen kvick och lätt.

På Tisdag kommer vi att köra bort de gamla akter stolparna som ligger vid slipen och lägga dom uppe vid uppläggnings planen.

Bommen till slipen kommer att vara öppen så länge kranbilen kör.

Skulle uppskatta om ingen planerade sjösättning innan sist på eftermiddagen.

Nu på Lördag har vi städdag så då hoppas jag att ni undviker att planera sjösättning då vi har en del arbeten kring ramp och kajak ställ. Vi brukar ju vara färdiga vid 14 tiden så planera inga sjösättningar innan den tiden för att undvika lång väntan.

Ni önskas en trevlig båt sommar med mycket bad och fisk. Ses på bryggorna.

Med Vänliga Hälsningar
Föreningen Skintebo Bryggor

Lars-Olof Albert
Ordförande

Årsmöte 2023

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie årsmöte. Tisdagen den 25/4 2023, kl 19:00 i Skintebo Gilles lokaler.

Dagordning

Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2023

Föreningen fortsätter det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har haft en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. Arbetet kommer förhoppningsvis att starta vecka 5 och vara klara under vecka 7 om vädret tillåter.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livstid på 60–80 år, detta förutsätter att plaströret inte blir skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

INGEN EGEN HÅLTAGNING PÅ DESSA STOLPAR utan bara rostfria slangklämmor får användas.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi försöker att byta där vi får mest vinning genom att få jämn fördelning av båtplats bredden. Arbetena med att byta stolpar kommer att fortgå där ekonomin styr antalet stolpar som blir bytta varje säsong.

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på:
https://wopas.net/se/produkter/marine
/Styrelsen