"Eskils hus" Sliper för sjösättning av båtar Vaktstugan Södra bryggan Norra brygan "Badhuset" GPS-koordinater
 

 Meny

 

Start

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor!

Nu finns e-post adresser till respektive styrelsefunktion under rubriken Styrelsen

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen!

De båtar som saknar medlemsdekal, och redan förra året märkts med lapp om detta och fortfarande är upplagda utan giltig dekal på planen kommer att flyttas till annan plats inom området på föreningens arbetsdag 2018-06-16. Har din båt blivit uppmärkt i år har vi ej kunnat finna någon dekal på den. Då ber vi dig sätta på dekal omgående.

Om du är medlem i föreningen men missat att klistra på dekalen, eller om den är oläslig, klistra på den/en ny omgående. Dekalen skall sitta väl synlig på båtens akterspegel.

Du som har båtkärra på planen, även denna skall vara märkt med föreningens dekal. Båtkärror utan dekal hanteras på samma sätt som båtar enligt ovan.

Som medlem kan du nå FSB via e-post styrelsen@skintebobryggor.se eller på nedanstående adress, be om en ny. FSB skickar då en dekal till dig.

Föreningen Skintebo Bryggor
427 21 Billdal

Hamnöversikt

En ny hamnöversikt hittar du här, den finns även i meny till vänster under rubriken "hamnöversikt"

Gå med i vår Facebook-grupp "Båtsamverkan Skintebo Bryggor".

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i
samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens
medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell
verksamhet på föreningens område.

Säker hamn

Försäkringsbolaget If:s "Säker Hamn" certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna.

Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.

 

 

   

Kalender

2018-03-17
Teckning av vakt och arbetsdag kl. 10:00-12:00


2018-04-21
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-04-24
Årsmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-05-26
Sjösättning med kranbil


2018-06-02
Sjösättning med kranbil


2018-06-16
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


2018-09-18
Höstmöte i Skintebo Gilles lokal kl. 19:00


2018-09-22
Båtupptag med kranbil


2018-09-29
Båtupptag med kranbil


2018-10-06
Arbetsdag kl. 08:00-16:00


 
 
Ny sida 1


Föreningen Skintebo Bryggor, Box 1, 427 21 Billdal. Plusgiro: 47 92 73-5, E-post: styrelsen@skintebobryggor.se