Kallelse till Höstmöte

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie höstmöte. Tisdagen den 12/9 2023, kl 19:00 i Skintebo Gilles klubblokal.

Dagordning