Uppläggningsplanen

Bäste medlem!
Tänk på att alla båtar och kärror skall vara borta från de tre första kvarteren på uppläggningsplanen senast den 15/6 för att ge plats åt parkerade bilar. Kärror och båtar skall ställas söder om Skrabbegården, eller längre in på uppläggningsplatsen där plats finns.