Kallelse till höstmöte

Medlemmarna i Föreningen Skintebo Bryggor, kallas härmed till ordinarie höstmöte. Tisdagen den 13/9 2022, kl 19:00 i Skintebo Gilles klubblokal.

Dagordning