Årsavgifter och insatser 2024

Samtliga avgifter är oförändrade relativt 2023.

Insatser uppräknade med index.

Typ av plats eller köÅrsavgiftInsats
Jolleplats1 476 kr2 272 kr
Kategori 12 139 kr7 670 kr
Kategori 22 334 kr9 518 kr
Kategori 32 690 kr11 506 kr
Kategori 43 441 kr13 355 kr
Kajak/Optimistställ800 kr
Ordinarie båtplatskö250 kr
Prioriterad båtplatskö200 kr
Kö för kajak/optimistställ100 kr