Ny postadress

FSB har ny postadress från och med 1 mars 2024.

Föreningen Skintebo Bryggor
Skintebovägen 130
427 35 Billdal