Underhållsarbeten vid bryggorna våren 2022

Föreningen startar det stora arbetet med att förnya akterstolparna på vissa platser nu under våren. Detta arbete behövs då vi har en akterstolpe som gått av och flera kan vara på väg. De platser det gäller i denna omgång kommer att få ett separat mail med vidare info.

Arbetet kommer att starta efter Påsk och beräknas vara klara under vecka 17 om vädret tillåter.

Målsättningen är att alla akterstolpar av trä skall bli utbytta, men det arbetet kommer att kosta tid och pengar. Vi har sagt att vi försöker att byta de högst belastade stolparna i första hand. Samt att vi under våren kommer att göra en plan för resten av pålarna. Samt ta fram olika finansieringsförslag.

Vi kommer att ersätta de gamla pålarna med ny plastklädda pålar som kommer att ha en livslängd på 60–80 år, detta förutsätter att inte plaströret bli skadat på något sätt så att vatten kan tränga in. Stolparna levereras med dubbla tamphållare så ingen egen uppsättning av tamphållare behövs. Dessa nya stolpar är miljövänliga då de inte är impregnerade utan helt inneslutna i polyeten (PE).

För den som vill ha mera uppgifter om stolpen gå in på

https://wopas.net/se/produkter/marine

Styrelsen

Årsavgifter och insatser 2022

Båtplatsavgifterna för 2022 är oförändrade relativt 2021. Avgiften för Kajak/Optimistställ höjs med 200 kr.

Årsavgifterna faktureras via epost i slutet av mars. Sista betalningsdatum är 30 april.

Viktigt: Betala inte in några pengar innan du har fått en faktura! Ange alltid OCR-numret vid betalning!

Typ av platsÅrsavgiftInsats
Jolleplats1367 kr1938
Kategori 1 1981 kr6542
Kategori 2 2161 kr8118
Kategori 3 2491 kr9814
Kategori 4 3186 kr11391
Kajak/Optimistställ 800 kr

Viktigt: Förändrade betalningsrutiner

Föreningen kommer att byta ekonomisystem under 2022 och i samband med detta kommer betalningsrutinerna att förändras. Alla kommer att få ”riktiga” fakturor med OCR-nummer via mail. Detta gäller både för båtplatsavgifter och kö-avgifter. Nytt för i år är även att vi kommer att senarelägga betalningen av båtplatsavgifterna 2 månader för att minska administrationen kring båtplatsbyten och andrahandsuthyrning.

Båtplatsfakturor kommer att sändas ut i slutet av mars, köplatsfakturor i slutet av februari. Avsändande mailadress blir @fortnox.se (=vårt ekonomisystem).

Viktigt: Betala inte in några pengar till föreningen utan att du fått en faktura! Ange alltid OCR-numret vid betalning!

Digitalt årsmöte 2021

Då Coronaviruset även i år omöjliggör för Föreningen Skintebo Bryggor att hålla ett fysiskt årsmöte, så har styrelsen beslutat att årsmötet även i år skall hållas digitalt via mjukvaran Microsoft Teams.

Ni som vill deltaga, skicka er anmälan till styrelsen@skintebobryggor.se

Så returnerar vi en länk som ni kan använda för att deltaga på årsmötet tisdagen den 27/4 kl 19:00. Teams kan nås på flera olika sätt, via app på dator eller telefon men även genom att klicka direkt på länken.

Vi ses den 27/4. Styrelsen