Höstmöte

Höstmötet hålls i Skintebo Gilles lokal, men anpassat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Båtupptagning

Anmälan för båtupptagning är nu öppen. Du hittar formuläret för anmälan i menyn under ”Sjösättning & Upptag”.

Aktuella datum hittar du i kalendern.

Uppläggningsplanen

Bäste medlem!
Tänk på att alla båtar och kärror skall vara borta från de tre första kvarteren på uppläggningsplanen senast den 15/6 för att ge plats åt parkerade bilar. Kärror och båtar skall ställas söder om Skrabbegården, eller längre in på uppläggningsplatsen där plats finns.

Parkeringen hos Föreningen Skintebo Bryggor

Helt naturligt har det kommit in en del frågor och funderingar runt era p-tillstånd, här kommer en liten sammanställning som kanske kan hjälpa lite.

Har man tappat bort sms:et med länken till inloggningen så är det följande adress som gäller https://www.parkeringstjanst.se/mina-sidor/privat (Har du inte tidigare registrerat dig i tjänsten måste du trycka på ”glömt lösenord” när du skapar en profil). Här kan ni sedan logga in själva och lägga till och ta bort registreringsnummer.

Tillstånden är kopplade mot det mobilnummer ni har i vårt register. Ändrar ni mobilnummer i vårt register framöver, behöver tillståndet också ändras (kopplas mot ert nya nummer).

Ni kan ha upp till tre bilar registrerade och detta gör ni själva när ni är inloggade, ni behöver inte ange varje gång vilken av dessa bilar som är parkerade men det får bara vara en av dem som är parkerad.

Det är viktigt att inte registrera samma registreringsnummer under flera olika p-tillstånd, vaktbolagets system klarar inte hantera detta och det skulle kunna bli p-böter.

Ert p-tillstånd förnyas varje månad och gäller så länge ni har en båtplats i första hand hos FSB. Ni behöver alltså inte göra något aktivt förrän ni byter bil eller mobilnummer.

Räkna med att vaktbolaget kommer vara här ofta. FSB får ingen intäkt av utskrivna p-böter.

Som tidigare får man inte parkera längs med gatan vid uppläggningsplanen, här är det kommunen som kommer ge alla p-böter som parkerar där.

Är det fullt på parkeringen kan ni låsa upp bommen på uppläggningsplanen och parkera innanför.

Absolut förbjudet att parkera vid vändplatsen (vid soptunnorna), detta ger p-böter.

Har ni två eller fler bilar parkerade får ni betala för de övriga, betalas med sms eller med appen Parkster, 5kr/h eller 50kr/dygn. Externa besökare i hamnen kan också parkera om dom betalar denna avgift.

Har ni trots denna sammanställning frågor, ring Svante Fogelhamre i styrelsen så försöker han att hjälpa er, han nås på 0761-630179.

Välkommen till Föreningen Skintebo Bryggor

e-post adresser till respektive styrelsefunktion finns under rubriken Föreningen / Styrelsen.

Omärkta båtar och båtkärror på uppläggningsplanen beläggs med avgift, se mer information under fliken Ansvar&Regler / Vinteruppläggning!

Om du är medlem i föreningen men missat att klistra på dekalen, eller om den är oläslig, klistra på den/en ny omgående. Dekalen skall sitta väl synlig på båtens akterspegel. Du som har båtkärra på planen, även denna skall vara märkt med föreningens dekal. Om du saknar dekal kontakta styrelsen@skintebobryggor.se , be om en ny. FSB skickar då dekal till dig.

För att minska skador på bryggorna vid stormar liknande den senaste 2018 måste alla båtar ha ryckdämpare i västlig riktning. Från och med 2019 får inte heller några båtar ligga i vattnet mellan 1/12-1/3. Se mer information under fliken Förtöjning.

Gå med i vår Facebook-gruppBåtsamverkan Skintebo Bryggor”.

Båtsamverkan Skintebo Bryggor är en Facebook-grupp som startats i samråd med Polisen i VGR och är en möjlig kanal för föreningens medlemmar att rapportera och kommunicera kring eventuell kriminell verksamhet på föreningens område.

Säker hamn Försäkringsbolaget If:s ”Säker Hamn” certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och bevakning för att minska stölderna. Skintebo Bryggor uppfyller kraven på certifieringen, vilket för dig som medlem ger rabatt på båtförsäkring hos If skadeförsäkring. Vill du läsa mer om just säkerhamn så kan du göra det på if.se/sakerhamn.